Thuốc diệt mối M4 được phân phối bởi Công ty diệt mối Thông Tín

Dùng để trừ mối trong bảo quản gỗ.

Qui cách chai 480ml.

Dùng 1 lít để quét 4-8 m2. Dùng chổi quét trực tiếp lên mặt gỗ, 3-7 ngày sau khi quét thuốc mới đánh vécni hoặc sơn

Hàm lượng họat chất:  1.2%w/v
Beta – naphathol 1% + Fenvalerate 0.2%

CÔNG TY THÔNG TIN – NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THUỐC DIỆT MỐI TẠI VIỆT NAM – THUOC DIET MOI HA NOI