Aug30

Tác hại của mối và cách phòng chống

CÁCH DIỆT MỐI , , ,

Tác hại của mối rất nguy hiểm, phát hiện mối xông cần áp dụng cách diệt mối tận gốc để giảm thiệt hại cho công trình. Theo thống kê, tác hại nguy hiểm của loài mối gây ra ở nước ta gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm. Các đối

Xem chi tiết